نحوه مشارکت و رزرو غرفه

مراحل مشارکت و رزرو غرفه به شرح ذیل می باشد :

1 - تکمیل فرم درخواست مشارکت ( فرم شماره 1 ) بصورت کامل و خوانا و ارسال آن به دبیرخانه و ستاد اجرائی

2 - واریز 100% مبلغ مشارکت همزمان با اعلام دبیرخانه ، واحد مالی و اختصاص غرفه

3 - تکمیل و ارسال فرم درج مشخصات اطلاعات کتاب و کتیبه غرفه ( فرم شماره 2 )

4 - تکمیل و ارسال فرم معرفی غرفه داران و درخواست کارت شناسایی و کارت پارکینگ ( فرم شماره 3 )

5 - تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه حراست و تعهد نامه مشارکت کننده و قوانین نمایشگاه ( فرم شماره 4 )

6 - تکمیل و ارسال فرم درخواست رزرو درج آگهی در کتاب نمایشگاه و جشنواره ( فرم شماره 5 )

7 - تکمیل و ارسال فرم درخواست و درج آگهی در ساک تبلیغاتی اختصاصی نمایشگاه و جشنواره ( فرم شماره 6 )

8 - تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت و اسپانسری نمایشگاه و جشنواره در صورت تمایل ( فرم شماره 7 )

9 - تکمیل و ارسال فرم غرف خودساز در صورت انتخاب ( فرم شماره 8 )

دستور العمل های فرم های ثبت نام

1 - ارائه کپی مجوز فعالیت ، پروانه بهره برداری صنفی ، گواهی ثبت و مدارک شناسایی مشارکت کنندگان در هنگام ثبت نام الزامی می باشد .
2 - جهت ثبت نام قطعی در نمایشگاه ، پرکردن تمامی فرم های ثبت نام به همراه مهر و امضاء مشارکت کننده الزامی است .
3 - همزمان با ارسال فرم های ثبت نام و اعلام توسط برگزار کننده ، مشارکت کننده می بایست صد درصد هزینه های مشارکت را پرداخت نماید تا برگزار کننده نسبت به جانمایی غرفه مورد نظر اقدام نماید. در غیر اینصورت برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
4 - مشارکت کنندگانی که غرفه بدون تجهیزات و یا خودساز درخواست نموده اند تا 30 روز قبل از افتتاحییه فرم های مربوطه را تکمیل و به همراه نقشه های اجرایی به برگزار کننده تحویل نمایند . پس از این تاریخ هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد .
5 - معرفی یک نماینده تام الاختیار جهت انجام کلیه امور نمایشگاهی به همراه شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه از سوی مشارکت کننده الزامی است .
6 -تحویل و ارائه یک نمونه از بروشور، پوستر، کارت ویزیت و کاتالوگ مشارکت کننده که در ایام برگزاری جشنواره فوق در اختیار بازدیدکنندگان محترم قرار خواهد گرفت به ستاد برگزاری الزامی است .نکته بسیار مهم !

مشارکت کنندگان محترم توجه داشته باشند به دلیل محدودیت فضای نمایشگاه و جشنواره اولویت اختصاص غرفه با مشارکت کنندگانی خواهد بود که در کتاب و ساک اختصاصی نمایشگاه آگهی خواهند داشت .خبرنامه الکترونیکی

با ثبت آدرس ایمیل خود همواره در جریان آخرین اخبار قرار بگیرید .

اطلاعات شما دریافت شد .